Anti doping

Strijden voor een eerlijke competitie voor iedereen.

Doping is het gebruik van verboden middelen of methoden om sportprestaties te verhogen. Het gebruik van doping wijzen wij als ITF HQ Nederland en Korea af. Wij behouden de fundamenten van de Tenets aan en in deze integriteit.

Het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) definieert doping bijzonder breed als “overtreding (…) van de antidopingregels”.[1] Concreet gaat het om de volgende overtredingen:[2]

 • aanwezigheid van verboden stof(fen) en/of verboden methode(n)
 • (poging tot) het gebruik van verboden stof(fen) en/of verboden methode(n)
 • (poging tot) gebrekkige medewerking
 • gebrekkige informatieverstrekking
 • (poging tot) manipuleren
 • (poging tot) bezit
 • (poging tot) handel
 • (poging tot) toediening
 • voor mindervalide sporters geldt het verbod op ‘boosting’.

WADA stelt jaarlijks de dopinglijst (lijst met verboden stoffen en methoden) op die op 1 januari 2003 van kracht werd. Een stof of methode kan op de dopinglijst worden geplaatst indien deze aan minimaal twee van de volgende drie criteria voldoet:

 • (mogelijk) prestatiebevorderend
 • (mogelijk) schadelijk voor de gezondheid
 • in strijd met de ‘Spirit of Sport’
 • Bron: Wikipedia