Congres HQ NL

Het congres van ITF HQ Nederland wordt jaarlijks gehouden en is vrij toegankelijk voor een ieder die verbonden is met ITF HQ Korea maar ook niet leden worden in alle openheid van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. Diverse onderwerpen komen aan de orde die schoolhouders/instructeurs/Masters van dienst kunnen zijn.

De nieuwe en de oude generaties die samen overleggen.

Aangezien er geen bestuursvorm in ITF HQ Korea is mag een ieder mee participeren in de opzet hiervan en vrijelijk voorstellen indienen. Training is mogelijk, presentaties zijn mogelijk, discussies zijn mogelijk. Alles is vrij zolang de Tenets van Taekwon-Do worden nageleefd. Ook in deze is het weer zaak dat men beseft dat een ieder zelfstandig verantwoordelijk is en niet moet verwachten dat anderen het regelen. Samenwerken ja, achteroverleunen nee.