International Taekwon-Do League

De sportversie van uitvoering in Taekwon-Do ondergebracht in het vervolg van PROMAT zijnde de http://www.itl-league.com