Missie

MISSIE ITF HQ Nederland

  • Wat is ons werkterrein? Het Koninkrijk der Nederlanden
  • Wat is ons bestaansrecht? De nalatenschap van Generaal Choi Hong Hi
  • Welke betekenis hebben wij voor onze stakeholders? Aansluiting met het moederland van Taekwon-Do – Zuid-Korea
  • Wat zijn onze normen, waarden en overtuigingen? Wij geloven en handelen in de Tenets van Taekwon-Do
  • Wat zijn onze intenties en ambities? Taekwon-Do uitdragen ongeacht achtergrond, aansluiting, religie of anderssoortige verschillen