Reguliere Open Kwans

Alle banden trainen ongeacht achtergrond, ervaring, club of instructeur kosteloos met elkaar op de Open Kwan training. Delen van kennis, ervaring en vaardigheden staat voorop. Wilt u een training organiseren neem initiatief en plan deze in de agenda van ITF HQ Nederland en op Facebook. Andere scholen komen graag bij u trainen en leren.